Koučing

Koučovanie je forma rozvoja, v ktorej kouč správnym vedením diskusie smeruje klienta ku dosiahnutiu želaného osobného alebo profesionálneho cieľa. Pomáha nájsť odpovede na konkrétne otázky a reálnu situáciu, v ktorej sa koučovaná osoba práve nachádza.

Kouč vám neposkytne žiadne svoje odpovede a návrhy na vyriešenie vašej situácie. Koučingom však jemne a plynule navedie k tomu, aby si každý sám podľa svojich predstáv a doterajších skúseností našiel svoje vlastné odpovede a správnu motiváciu k úspešnému vyriešeniu daného problému.


Doteraz sme uskutočnili

koučingových stretnutí