Terapia

Keď som začal chodiť do školy, učiteľka sa ma spýtala, čím chcem byť, keď vyrastiem.

„Chcem byť šťastný“ – odpovedal som.

„Nerozumel si otázke“ – vraví učiteľka.

„Vy nerozumiete životu“.

John Lennon

Čo je terapia

Terapia je liečenie, transformačný proces, ktorým sa odstraňujú a naprávajú rôzne zdravotné problémy, ktoré sa prejavujú duševnými a fyzickými chorobami. Je to široká škála rôznych vnútorných duševných postojov, ako napr. staré vzorce správania, vnútorné bloky, emocionálne traumy, negatívne emócie, pocity krivdy, a pod. Všetky tieto problémy je potrebné najprv definovať, spoznať, vysvetliť si ich, pochopiť, spracovať a odstrániť zo života.

Cieľom správne vedenej terapie je vyliečiť dušu, získať duševnú slobodu, radosť zo života a žiť život podľa svojich predstáv.


Doteraz sme uskutočnili

terapeutických sedení