Naše vzdelávacie kurzy

Vzdelanie je najlepšou investíciou.

 

Vzdelávacie kurzy, ktoré vám ponúkame, sú jedinečné tým, že sú realizované v príjemnej, uvoľnenej a priateľskej atmosfére. Účastníkov sa snažíme aktívne zapájať do prebiehajúceho školenia, pretože aj spätným precvičením vypočutej témy a príkladmi z praxe dochádza k podstatne lepšiemu a trvalejšiemu osvojeniu získaných vedomostí. Vzdelávacie kurzy sú vedené lektorkami s bohatými skúsenosťami z oblasti vzdelávania, a taktiež s dlhoročnou praxou v jednotlivých profesionálnych odboroch.

 

Aké vzdelávacie kurzy ponúkame?

 

V ponuke je široká škála kurzov vhodných pre rôzne stupne manažérov, ako je komunikácia, koučing, manažérske zručnosti, psychológia, riešenie sporov a konfliktov, a taktiež osobný rozvoj, príprava na nové životné etapy, a pod.

Zvoľte si kurz najvhodnejší práve pre Vás, podľa Vašich potrieb a záujmov. Veríme, že sa dozviete veľa zaujímavého a navyše spoločne strávime príjemný deň.

 

Kurzy sú prevažne jednodňové s miestom konania v Bratislave. V cene celodenných manažérskych kurzov je vždy zahrnuté občerstvenie a obed.

Pre firmy ponúkame okrem aktuálnej ponuky aj kurzy pripravené špeciálne podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek.

Manažérske kurzy

Firemná kultúra v praxi 300 €

prednáška, diskusia

Zameranie kurzu

 • prezentácia kódexu pracovníka
 • požadované vystupovanie
 • budovanie lojality k zamestnávateľovi

Cieľová skupina

 • pracovníci personálnych útvarov
 • pracovníci útvarov internej a externej komunikácie
 • riadiaci pracovníci

Detaily kurzu

Na čo sa zameriame:

Nie sú to len vstupné priestory a spôsob, akým sa zamestnanci prihlasujú, keď zdvíhajú telefóny. Firemná kultúra je obraz, ktorý o sebe vytvára samotná spoločnosť.

 • Ako chcete, aby vaši partneri, zákazníci, zamestnanci, orgány štátnej správy vnímali vašu spoločnosť?
 • Chcete byť považovaní za serióznych, spoľahlivých a zodpovedných? Alebo za progresívnych, dynamických, ústretových? Ochotných, aktívnych, priateľských? Či konzervatívnych, uctievajúcich tradície?
 • Definujte štandardy firemnej kultúry
 • Nájdite optimálne formy, ako s nimi oboznámiť vašich pracovníkov
 • Zvážte, akým spôsobom ich môžete motivovať k dodržiavaniu týchto štandardov

Čo vám kurz prinesie:

 • demonštráciu jednotlivých postupov na príkladoch z praxe
 • praktický nácvik na modelových situáciách

V cene kurzu je aj občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

30. 01. 2021 BA


Vyjednávanie v manažérskej praxi 300 €

workshop s praktickým nácvikom,1 školiaci deň

Zameranie kurzu

 • spôsoby vyjednávania
 • správny manažér by mal vedieť vyjednávať kultivovaným spôsobom
 • aké môžu byť výsledky vyjednávaní
 • ako postupovať pri zlyhaní vyjednávania

Cieľová skupina

 • riadiaci pracovníci na rôznych stupňoch riadenia
 • obchodníci

Detaily kurzu

V cene kurzu je občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

21. 11. 2020 BA


Pôsobivá prezentácia a vystupovanie na verejnosti 300€

Workshop

Zameranie kurzu

 • posilnenie silných stránok osobnosti
 • odstránenie slabých miest v prezentácii
 • nácvik prezentačných zručností, ktoré vždy zaberú
 • možnosť využiť aj ako techniku vedenia obchodného rozhovoru

Cieľová skupina

 • výkonní aj riadiaci pracovníci, od ktorých sa očakáva presvedčivé vystupovanie na poradách, na verejnosti
 • interní firemní lektori

Detaily kurzu

V cene kurzu je aj občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

16. 01. 2021 BA


Pracovná psychológia 300 €

workshop

Zameranie kurzu

 • vnútorné podmienky pracovného procesu (schopnosti, zručnosti, motivácia pracovníka)
 • vonkajšie podmienky pracovného procesu (vybavenie pracoviska, hluk, osvetlenie, design)
 • medziľudské vzťahy, výber pracovníkov, tvorba tímov
 

Cieľová skupina

 • vedúci pracovníci, manažéri
 • HR zamestnanci
 

Detaily kurzu

V cene kurzu je občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

23. 01. 2021 BA


Koučing a efektívna komunikácia 300 €

workshop s diskusiou, 1 školiaci deň

Zameranie kurzu

 • formy koučingu a situácie, kedy s ním možno pracovať
 • riadenie formou spolupráce postavené na zrozumiteľnej komunikácii a na podpore osobného rozvoja podriadených

Cieľová skupina

 • nižší a stredný manažment

Detaily kurzu

 

V cene kurzu je aj občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

05. 12. 2020 BA


Manipulácia a nátlak v profesionálnej praxi 300 €

workshop s praktickými ukážkami, 1 školiaci deň

Zameranie kurzu

 • neverbálna komunikácia a jej zákonitosti
 • ako sa brániť nekalým komunikačným hrám
 • ako dosiahnuť svoje ciele a zároveň dodržať etiku a morálku

Cieľová skupina

 • stredný a vyšší manažment

Detaily kurzu

V cene kurzu je občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

28. 11. 2020 BA


Zvládanie stresu a relaxácia 300 €

seminár s dôrazom na praktické cvičenia, 1 školiaci deň

Zameranie kurzu

 • spoznanie vplyvu stresu, ktorý negatívne ovplyvňuje výkonnosť
 • základy psychohygieny
 • spôsoby rýchlej regenerácie fyzických a psychických síl

Cieľová skupina

 • výkonní a riadiaci pracovníci, ktorí čelia enormnému tlaku
 • verejnosť

Detaily kurzu

V cene kurzu je aj občerstvenie a obed.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

14. 11. 2020 BA


Objednávka

Osobný rozvoj

Kreatívne písanie 144 €

workshop

Zameranie kurzu

 • píšete, ale len do zásuvky?
 • tvoríte,ale nie ste si istý kvalitou?
 • príďte medzi nás a zistite názor iných ale hlavne sa priučte „remeslu kreatívneho písania“ 

Cieľová skupina

 • vhodné aj pre deti od 12 rokov
 • verejnosť

Detaily kurzu

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

18.09-20.09.2020 BA 


Ukáž svoj pôvab 150 €

workshop

Zameranie kurzu

 • rýchlokurz sebalíčenia
 • rýchlokurz sebaobliekanie 
 • styling na každú príležitosť
 • vyzdvihnutie predností každej ženy
 • sebaprezentácia

Cieľová skupina

 • ženy

Detaily kurzu

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

03. 10. 2020 BA


Pozitívne myslenie 130 €

workshop

Zameranie kurzu

 • čo nás najčastejšie sužuje
 • prečo si s tým nevieme poradiť
 • ako, že niekto je veselý aj keď sa mu nedarí a iný je smutný, hoci dosahuje úspech
 • vzorce pozitívneho myslenia a ako ich naprogramovať

Cieľová skupina

 • verejnosť

Detaily kurzu

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

10. 10. – 11. 10. 2020 BA


Kurz veštenia 70 €

workshop

Zameranie kurzu

 • ako funguje tretie oko
 • ako správne zbierať informácie z astrálneho prostredia
 • prečo to niekto vie, a prečo niekto nie
 • káva, ruka, kyvadlo, karty – a z čoho sa dá ešte veštiť?
 

Cieľová skupina

 • verejnosť

Detaily kurzu

 • každý účastník dostane svoj balíček kariet

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

17. 10. 2020 BA


Mantra úspechu 300 €

workshop

Zameranie kurzu

 • ako byť úspešný v profesijnom aj súkromnom živote
 • presvedčivé vystupovanie
 • dosahovanie vytýčených cieľov
 • ako zostať motivovaný
 • ako nevyhorieť a byť úspešný z dlhodobého hľadiska
 • ako klásť dôraz na detaily a prečo
 • zostať sústredný aj keď zdanlivo „netreba“

Cieľová skupina

 • manažéri
 • pracovníci personálnych útvarov
 • riadiaci pracovníci
 • verejnosť

Detaily kurzu

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

07. 11. 2020 BA


Reštart života 144 €

workshop

Zameranie kurzu

 • venujte si deň optimizmu a pochopenia vlastnej cesty
 • rýchlokurz radosti zo života a hlavne zo seba
 • vždy sa dá začať odznova
 • pochopenie svojich vlastných rozhodnutí

Cieľová skupina

 • ženy, ktoré chcú zmeniť svoj doterajší život

Detaily kurzu

Workshop je určený ženám, ktoré chcú zmeniť svoj doterajší život a majú už dosť smoly, ktorá sa im stále lepí na päty. Venujte si deň optimizmu a dobrých správ, naučíte sa opäť  užívať si radosti bežného života a venovať sa sebe a svojmu JA.

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

19. 12. 2020 BA


Osobný branding 144 €

worshop 1 školiaci deň

Zameranie kurzu

 • budovanie vlastného imidžu
 • načo potrebujeme dobrý osobný branding
 • vnímanie seba samého
 • ako ma vnímajú ostatní
 • akú máte povesť?
 • definovanie svojich hodnôt

Cieľová skupina

verejný kurz

Detaily kurzu

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

09. 01. 2021 BA


Posilnenie zdravého ženského sebavedomia 144 €

workshop

Zameranie kurzu

 • čo je to zdravé sebavedomie
 • ako si ho správne budovať
 • prečo ho niekto má a niekto nemá
 • aké vlastnosti má sebavedomá žena
 • aký je rozdiel medzi sebavedomím a aroganciou

Cieľová skupina

 • ženy, ktoré sa chcú venovať osobnému rozvoju

Detaily kurzu

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

12. 12. 2019 BA


Objednávka

Individuálne kurzy

Individuálne kurzy

Zameranie kurzu

Všetky manažérske kurzy a kurzy osobného rozvoja ponúkame aj ako individuálne vzdelávanie pripravené na mieru podľa vašich predstáv a požiadaviek.

Cieľová skupina

 • zamestnanci
 • verejnosť

Detaily kurzu

Lektori kurzu:

Renáta Názlerová
Absolventka Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Odborná prax - šéfredaktorka v médiách, špecialistka na firemnú komunikáciu, firemné médiá a poradkyňa pre PR. V súčasnosti pracuje ako novinárka, scenáristka, spisovateľka a herečka. Ako registrovaná mediátorka vykonáva mediáciu v súdnych sporoch.

PhDr. Renáta Názlerová |

Darina Szabó
Vyštudovala humanitné vedy na Univerzite Komenského. Počas svojej 25 ročnej praxe pracuje hlavne ako terapeutka, a taktiež ako lektorka, koučka a trénerka meditácie. Pôsobí aj ako konzultantka pre niektoré televízne programy. Vyučuje nielen v slovenčine, ale aj v angličtine a arabčine.

Mgr. Darina Szabó |

Termíny na základe dohody


Objednávka